Terme en voorwaardes

Welkom by Uellow!

Hierdie bepalings en voorwaardes gee 'n uiteensetting van die reëls en regulasies vir die gebruik van Uellow se webwerf, geleë by https://uellow.com.

Deur toegang tot hierdie webwerf te verkry, aanvaar ons dat u hierdie bepalings en voorwaardes aanvaar. Moenie voortgaan om Uellow te gebruik as jy nie instem om al die bepalings en voorwaardes wat op hierdie bladsy vermeld word, te aanvaar nie.

Die volgende terminologie is van toepassing op hierdie bepalings en voorwaardes, privaatheidsverklaring en vrywaringskennisgewing en alle ooreenkomste: "Kliënt", "U" en "U" verwys na u, die persoon wat op hierdie webwerf aanmeld en voldoen aan die bepalings en voorwaardes van die maatskappy. "Die maatskappy", "ons", "ons", "ons" en "ons" verwys na ons maatskappy. 'Party', 'Partye', of 'Ons', verwys na die kliënt sowel as onsself. Alle voorwaardes verwys na die aanbod, aanvaarding en oorweging van die betaling wat nodig is om die proses van ons hulp aan die kliënt op die mees geskikte manier te onderneem vir die uitdruklike doel om aan die kliënt se behoeftes te voldoen ten opsigte van die lewering van die maatskappy se verklaarde dienste, ooreenkomstig en onderworpe aan die heersende reg van Nederland. Enige gebruik van die bogenoemde terminologie of ander woorde in die enkelvoud, meervoud, hoofletters en / of hy / sy of hulle, word as uitruilbaar beskou en verwys dus na dieselfde.

koekies

Ons gebruik die gebruik van koekies. Deur toegang tot Uellow te verkry, het jy ingestem om koekies te gebruik in ooreenstemming met die Uellow se privaatheidsbeleid.

Die meeste interaktiewe webwerwe gebruik koekies om ons die besonderhede van die gebruiker vir elke besoek te laat haal. Koekies word deur ons webwerf gebruik om die funksionaliteit van sekere gebiede te vergemaklik om dit makliker te maak vir mense wat ons webwerf besoek. Sommige van ons geaffilieerde / advertensievennote kan ook koekies gebruik.

lisensie

Tensy anders vermeld, besit Uellow en/of sy lisensiehouers die intellektuele eiendomsregte vir alle materiaal op Uellow. Alle intellektuele eiendomsregte word voorbehou. Jy kan toegang daartoe verkry vanaf Uellow vir jou eie persoonlike gebruik onderworpe aan beperkings wat in hierdie bepalings en voorwaardes gestel word.

Jy mag nie:

 • Herpubliseer materiaal van Uellow
 • Verkoop, huur of sublisensieer materiaal van Uellow
 • Reproduseer, dupliseer of kopieer materiaal van Uellow
 • Herversprei inhoud vanaf Uellow

Hierdie ooreenkoms begin op die datum hiervan. Ons bepalings en voorwaardes is met behulp van die Sjabloon vir bepalings en voorwaardes.

Dele van hierdie webwerf bied 'n geleentheid vir gebruikers om opinies en inligting in sekere areas van die webwerf te plaas en uit te ruil. Uellow filter, redigeer, publiseer of hersien nie kommentaar voor hul teenwoordigheid op die webwerf nie. Kommentaar weerspieël nie die sienings en menings van Uellow, sy agente en/of affiliasies nie. Kommentaar weerspieël die sienings en opinies van die persoon wat hul sienings en opinies plaas. In die mate toegelaat deur toepaslike wette, sal Uellow nie aanspreeklik wees vir die Kommentaar of vir enige aanspreeklikheid, skade of uitgawes wat veroorsaak en/of gely word as gevolg van enige gebruik van en/of plasing van en/of verskyning van die Kommentaar hierop nie. webwerf.

Uellow behou die reg voor om alle opmerkings te monitor en om enige kommentaar te verwyder wat as onvanpas, aanstootlik beskou kan word of die oortreding van hierdie bepalings en voorwaardes veroorsaak.

U waarborg en verklaar dat:

 • Jy is geregtig om die kommentaar op ons webwerf te plaas en het al die nodige lisensies en toestemming om dit te doen;
 • Die Kommentaar verval geen intellektuele eiendomsreg, insluitend sonder beperking kopiereg, patent of handelsmerk van enige derde party nie;
 • Die kommentaar bevat geen lasterlike, lasterlike, aanstootlike, onsedelike of andersins onwettige materiaal wat 'n inbreuk op privaatheid is nie.
 • Die kommentaar sal nie gebruik word om te vra of te bevorder besigheid of persoonlike of huidige kommersiële aktiwiteite of onwettige aktiwiteit.

U gee hiermee aan Uellow 'n nie-eksklusiewe lisensie om ander te gebruik, reproduseer, redigeer en magtig om enige van u kommentaar in enige en alle vorme, formate of media te gebruik, reproduseer en redigeer.

Hyperlinks na ons inhoud

Die volgende organisasies kan sonder vooraf skriftelike toestemming na ons webwerf skakel:

 • Regeringsinstansies;
 • Soek enjins;
 • Nuus organisasies;
 • Aanlyn-verspreiders kan na ons webwerf skakel op dieselfde manier as wat hulle na die Websites van ander genoteerde besighede skakel. en
 • Stelsel geakkrediteerde Besighede, behalwe om nie-winsgewende organisasies, liefdadigheidsentrums en liefdadigheidsfondsinsamelingsgroepe aan te vra wat nie aan ons webwerf gekoppel kan word nie.

Hierdie organisasies kan skakel na ons tuisblad, publikasies of ander webwerf-inligting, solank die skakel: (a) op geen manier misleidend is nie; (b) beteken nie valslik borgskap, endossement of goedkeuring van die koppelende party en sy produkte en / of dienste nie; en (c) pas binne die konteks van die koppelende party se webwerf.

Ons kan ander skakelversoeke van die volgende tipes organisasies oorweeg en goedkeur:

 • algemeen bekende verbruikers- en / of besigheidsinligtingsbronne;
 • dot.com gemeenskap terreine;
 • verenigings of ander groepe wat liefdadigheid verteenwoordig;
 • aanlyn gids verspreiders;
 • internet portals;
 • rekeningkundige, regs- en konsultasiefirmas; en
 • opvoedkundige instellings en handel verenigings.

Ons sal skakelversoeke van hierdie organisasies goedkeur as ons besluit dat: (a) die skakel ons nie ongunstig vir onsself of na ons geakkrediteerde besighede sal laat lyk nie; (b) die organisasie geen negatiewe rekords by ons het nie; (c) die voordeel vir ons uit die sigbaarheid van die hiperskakel die afwesigheid van Uellow vergoed; en (d) die skakel is in die konteks van algemene hulpbroninligting.

Hierdie organisasies kan skakel na ons tuisblad solank die skakel: (a) op geen manier misleidend is nie; (b) beteken nie valslik borgskap, endossement of goedkeuring van die koppelende party en sy produkte of dienste nie; en (c) pas binne die konteks van die koppelende party se webwerf.

As jy een van die organisasies is wat in paragraaf 2 hierbo gelys is en belangstel om na ons webwerf te skakel, moet jy ons in kennis stel deur 'n e-pos aan Uellow te stuur. Sluit asseblief jou naam, jou organisasie se naam, kontakinligting sowel as die URL van jou werf in, 'n lys van enige URL's waarvandaan jy van plan is om na ons webwerf te skakel, en 'n lys van die URL's op ons webwerf waarna jy wil skakel. Wag 2-3 weke vir 'n antwoord.

Goedgekeurde organisasies kan soos volg hyperlink na ons webwerf:

 • Deur gebruik te maak van ons korporatiewe naam; of
 • Deur gebruik te maak van die eenvormige hulpbronlokator wat gekoppel is aan; of
 • Deur gebruik te maak van enige ander beskrywing van ons webwerf wat gekoppel is aan wat sin maak binne die konteks en formaat van inhoud op die skakelparty se webwerf.

Geen gebruik van Uellow se logo of ander kunswerke sal toegelaat word vir skakeling sonder 'n handelsmerklisensie-ooreenkoms nie.

iFrames

Sonder voorafgaande toestemming en skriftelike toestemming mag u nie rame skep op ons webblaaie wat op enige manier die visuele aanbieding of voorkoms van ons webwerf verander nie.

Inhoud aanspreeklikheid

Ons sal nie verantwoordelik wees vir enige inhoud wat op u webwerf verskyn nie. U stem in om ons te beskerm en te verdedig teen alle eise wat op u webwerf styg. Geen skakel (s) moet verskyn op 'n webwerf wat vertolk kan word as lasterlik, obseen of kriminele, of wat inbreuk maak, anders skend, of advokate die skending of ander skending van enige regte van derde partye.

Jou privaatheid

Lees asseblief Privaatheidsbeleid

Reservering van Regte

Ons behou die reg voor om te versoek dat u alle skakels of enige spesifieke skakel na ons webwerf verwyder. U gee toestemming om onmiddellik alle skakels na ons webwerf te verwyder. Ons behou ook die reg voor om hierdie terme en voorwaardes te onderhou en dit is te alle tye 'n skakel tussen beleid. Deur voortdurend na ons webwerf te koppel, stem u in om gebind te wees aan en volg hierdie skakels.

Verwydering van die skakels van ons webwerf

As u enige skakel op ons webwerf vind wat vir enige rede aanstootlik is, kan u enige oomblik kontak en ons in kennis stel. Ons sal versoeke oorweeg om skakels te verwyder, maar ons is nie verplig om dit te doen of direk op u te reageer nie.

Ons verseker nie dat die inligting op hierdie webwerf korrek is nie, ons waarborg nie sy volledigheid of akkuraatheid nie; Ons belowe ook nie dat die webwerf beskikbaar bly of dat die materiaal op die webwerf op datum gehou word nie.

Vrywaring

Tot die maksimum mate wat deur toepaslike wetgewing toegelaat word, sluit ons alle voorstellings, waarborge en voorwaardes wat verband hou met ons webwerf en die gebruik van hierdie webwerf. Niks in hierdie vrywaring sal:

 • ons of u aanspreeklikheid vir dood of persoonlike besering beperk of uitsluit;
 • beperk of uitsluit ons of jou aanspreeklikheid vir bedrog of wanvoorstelling;
 • beperk enige van ons of jou laste op enige wyse wat nie onder die toepaslike wette toegelaat word nie; of
 • sluit enige van ons of jou laste wat nie onder die toepaslike wette uitgesluit word.

Die beperkings en verbods van aanspreeklikheid wat in hierdie afdeling en elders in hierdie vrywaring gestel word: (a) is onderworpe aan die voorafgaande paragraaf; en (b) alle aanspreeklikhede wat voortspruit uit die vrywaring, insluitende aanspreeklikhede wat in kontrak ontstaan, in skending en vir oortreding van statutêre pligte, regeer.

Solank die webwerf en die inligting en dienste op die webwerf gratis verskaf word, sal ons nie aanspreeklik wees vir enige verlies of skade van enige aard nie.

my Mandjie
wenslys
kategorieë